In bài này 

Lý do để công ty bạn nên Lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại. 

Lắp đặt tổng đài tại Hà Nội

 

Phân phối và thi công hệ thống

Những điều cần biết khi lắp đặt tổng đài điện thoại

Để lắp đặt tổng đài điện thoại, đầu tiên bạn cần phải xem nhu cầu lắp đặt tổng đài điện thoại của mình phục vụ cho mục đích gì, hệ thống tổng đài cần đáp ứng những yêu cầu tính năng gì, sử dụng cho bao nhiêu người, chi phí đầu tư cho lắp đặt dự định là bao nhiêu?

Tính năng của tổng đài cơ bản như sau:

 Các loại tổng đài 

Quy trình lắp đặt 

Đào tạo, hướng dẫn